Inschrijfformulier

Tunnis Huisartsen heeft plek voor nieuwe patienten uit Sint Anthonis en directe omgeving.
Om u aan te melden vult u het inschrijfformulier in. Dit kunt u afgeven op de praktijk.

Wij vinden het prettig om een kennismakingsgesprek te voeren, zodat we u leren kennen en op de hoogte zijn van uw medische voorgeschiedenis. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente.

 

Uitwisseling patiëntgegevens via LSP

Wij verzoeken u tevens op dit inschrijfformulier aan te geven of u toestemming geeft voor het beschikbaar stellen van uw medische gegevens aan andere zorgverleners via het Landelijk SchakelPunt (LSP).

Komt u bijvoorbeeld bij een waarnemend huisarts op de huisartsenpost, een andere apotheek of een medisch specialist in het ziekenhuis, dan kan deze uw belangrijkste gegevens elektronisch raadplegen. Informatie hierover kunt u in deze folder vinden of op de website: www.vzvz.nl.

Online toestemming geven kan ook: op www.ikgeeftoestemming.nl geeft u per zorgverlener toestemming om uw medische gegevens via het LSP te delen.